SEO optimizacija cena

Ime Prezime *

Email *

Mobilni *

Link ka sajtu (ako ga već imate)

Broj poseta dnevno, mesečno, sa Googla (ako imate te podatke)

Koliko vam danas okvirno "vredi" prosečan klijent

Za šta (mislite) da hoćete da budete "prvi na Googlu"

Koga vidite kao glavnu konkurenciju (linkovi ka njihovim sajtovima)

Napišite malo šta radite, ko su vam klijenti, šta su vam ciljevi